דברי תורה שבועיים 2020-2021 |Weekly Divrei Torah 2020-2021

מכון הדר נרגשים להודיע שהר׳ ייץ גרינברג יכתוב את דברי תורה השבועיים השנה

על מנת לקבל דברי תורה אלו באופן שבועי לדוא״ל ניתן להירשם כאן

Hadar is thrilled to announce that this year, Rabbi Yitz Greenberg will share insights on the Parasha through a weekly D'var Torah 

Please sign up below to receive these weekly reflections in your email inbox 
פרטי הרשמה | Registrant Details