CAPCALERAWEBINARS  'LIGHTWEIGHT TECHNOLOGIES AND ADHESIVES'

Omple el següent formulari per a registrar-te a les sessions del cicle de tres seminaris sobre 'Lightweight Technologies and Adhesives'
 
Rellena el siguiente formulario para registrarte a las sesiones del ciclo de tres seminarios sobre 'Lightweight Technologies and Adhesives'.
ASSISTENCIA A SESSIONS | ASISTENCIA A SESIONESDADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 

TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS 
DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE |  I WISH TO RECEIVE INFORMATION ABOUT:

LEGAL


FUNDACIÓ EURECAT i HENKEL IBERICA com a coorganitzadors de la sèrie de webinars sobre 'Lightweight Technologies and Adhesives' l'informen que:

FUNDACIÓ EURECAT compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.
HENKEL IBÉRICA compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.

FUNDACIÓN EURECAT y HENKEL IBERICA como coorganizadores de la serie de webinars sobre 'Lightweight Technologies and adhesives' le informan que:

FUNDACIÓN EURECAT cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.
HENKEL IBÉRICA cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace