ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 
ขั้นตอนคว้าทุนปริญญาตรี หลักสูตร ISP และ MJSP
Hokkaido University
โดย Jeducation x Samyan Co-Op

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563
เวลา 17:00 - 18.00 น.
ที่ Samyan CO-OP สามย่านมิตรทาวน์
ข้อมูลติดต่อ
พิมพ์ วัน/เดือน/ปี(ค.ศ.) เช่น 03/12/1992