Формуляр за кандидатстване по програма "Училища за пример" 2021-2023 г.

| Продължете с попълването на запазена форма
Продължи по-късно.

За да запазите попълненото до този момент и да продължите с попълването по-късно, моля въведете вашия имейл адрес и изберете парола.

С настоящия формуляр Вие заявявате готовността си да участвате в подбора на училища за програмата "Училища за пример", която ще се проведе в рамките на две години: учебните 2021/2022 и 2022/2023 г. 


Попълването на формуляра ще Ви отнеме между 30 и 60 минути, като има възможност да запазите попълненото и да продължите по-късно.

Съветваме ви да обсъдите и попълните този формуляр заедно с членовете на екипа, които планирате да се включат в лидерския екип по програмата. 


Попълвайки този формуляр, Вие декларирате, че сте се запознали с условията на програмата.


При нужда от допълнителна информация или помощ с попълването на формуляра, можете да се свържете с нас на имейл schools@zaednovchas.bg, както и на телефон 0894 468 130 с Блага Тодорова.


Моля въведете код на училището, съгласно регистъра на МОН.
Раздел А. Обща информация за училището

Моля изберете.(бр. педагогически персонал)

Раздел Б. Информация за директора
години


Раздел В. Информация за лидерския екип

Участник 1
Участник 2
Участник 3
Участник 4
Участник 5
Участник 6
Участник 7
Участник 8
Участник 9
Участник  10
Участник 11
Участник 12
Участник 13
Участник  14
Участник  15
Раздел Г. Училищен живот
Раздел Д. Мотивация


Раздел Г. Административни

Отговорът на този въпрос не е ангажимент за участие в избираем курс. Одобрените за участие училища ще вземат финално решение за избор на избираем курс след края на процеса на подбор.С политиката за поверителност и обработка на лични данни на "Заедно в час" може да се запознаете на този линк https://zaednovchas.bg/privacy-policy/