Formulari de sol·licitud d'assessorament o contacte |
Formulario de solicitud de asesoramiento o contacto 

Eurecat Events
Omple el següent formulari per sol·licitar assessorament o contacte per part dels organitzadors del cicle de webinars 'Lightweight Technologies & Adhesives' si estàs valorant la implantació d'aquesta tecnologia en el teu entorn productiu.
Rellena el siguiente formulario para solicitar asesoramiento o contacto por parte de los organizadores del ciclo de webinars 'Lightweight Technologies & Adhesives' si estás valorando la implantación de esta tecnología en tu entorno productivo.




DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 












TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS 




DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE 





LEGAL


FUNDACIÓ EURECAT i HENKEL IBERICA com a coorganitzadors de la sèrie de webinars sobre 'Lightweight Technologies and Adhesives' l'informen que:

FUNDACIÓ EURECAT compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.
HENKEL IBÉRICA compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.

FUNDACIÓN EURECAT y HENKEL IBERICA como coorganizadores de la serie de webinars sobre 'Lightweight Technologies and adhesives' le informan que:

FUNDACIÓN EURECAT cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.
HENKEL IBÉRICA cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace