עמוד 1

לוגואיםהגשת מועמדות לתכניות מובילים דיגיטליים 2021

לשלטון המרכזי - מחזור ה'

לשלטון המקומי - מחזור ד'מועמד יקר,
לפניך שאלון הרשמה ראשוני לתכניות מובילים דיגיטליים לשלטון המרכזי (מחזור ה') ולשלטון המקומי (מחזור ד').
אנא קרא בעיון והשב על כל השאלות. אנא השב בשפה העברית. 
שים לב ששדות המסומנים בכוכבית אדומה (*) הינם שדות חובה. לא תתאפשר שמירת נתוני הטופס לפני השליחה, ולכן יש להצטייד בכל המסמכים הדרושים בעת מילוי הטופס. 
בסיום המילוי יש ללחוץ על כפתור "שלח".
מועמדים מהמגזר הממשלתי ומהמגזר השלישי יוכלו להגיש מועמדות לאחת התכניות או לשתי התכניות גם יחד תוך ציון העדפתם ביחס לשתי התכניות. עם זאת, הנהלת התכנית תוכל לשקול, לפי פעילות המועמד והממשקים המקצועיים שלו, לאיזו מהתכניות מומלץ לשבץ אותו. המועמד יקבל הודעה לגבי התכנית אליה הוא מיועד לפני תחילת תהליך המיון לתכניות.
יצו  * השאלון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד אך פונה לשני המינים.
* שים לב, שהתאריך האחרון להגשת המועמדות לתכניות הוא יום ראשון, 21 בפברואר 2021, בשעה 23:59 בלילה.

* מומלץ למלא טופס זה מדפדפן כרום במחשב.

* במידה ומתעוררת בעיה במילוי הטופס, ניתן לפנות לתמיכה בכתובת הדוא"ל - dl-israel@jdc.org


תודה ובהצלחה,
צוות תכניות מובילים דיגיטליים


* אם ברצונך להגיש מועמדות לשתי התכניות, יהיה עליך למלא את טופס המועמדות לכל תכנית בנפרד.


עמוד 2

הגשת מועמדות לנבחרת
שים לב! יש למלא את הטופס הבא פעם אחת בלבד עבור כלל הנבחרת. לאחר מילוי חלק זה ושליחת הטופס, יישלח דוא"ל אישי לכל חברי הנבחרת לצורך המשך תהליך ההרשמה. רק לאחר מילוי הטפסים האישיים תושלם הגשת המועמדות של הנבחרת.

יודגש כי נבחרי ציבור ובעלי תפקידים הכפופים ישירות לנבחרי ציבור (פרט למנכ"ל הרשות המקומית) אינם רשאים להגיש מועמדות לתכנית.
הגשת הנבחרת

פרטים אישיים - מגיש הנבחרת

פרטים אישיים - חבר נבחרת 2פרטים אישיים - חבר נבחרת 3אישור ראש הרשות להשתתפות בתכנית


דרישות סף

פרטים אישיים

פרטי הארגון
פרטי התפקידניסיון מקצועי

השתתפות בתכנית

השפה האנגלית היא תנאי חשוב להשתתפות בתכנית, במהלכה משתתפי התכנית ישתתפו בחטיבה בינלאומית בחו"ל (בכפוף להנחיות משרד הבריאות) אנא ציין מהי רמתך בדיבור והבנת הנקרא בשפה האנגלית:


אישורים נדרשים ותיאום ציפיות
שיחות עם ממליצים תתקיימנה על פי צורך.תודה על הזמן שהקדשת למילוי הטופס. תשובות בנוגע למעבר לשלב הבא של תהליך המיון תימסרנה בעוד כחודשיים.
העוברים לשלב הבא ידרשו להגיע ליום הערכה במהלך חודש מרס (בכפוף להנחיות משרד הבריאות) בתאריך שייקבע מראש. לתשומת לבך, מאחר ומספר ימי ההערכה מצומצם, הגמישות בקביעת מועד הריאיון והתרגיל הקבוצתי תהיה יחסית נמוכה.
ניתן להפנות שאלות לדוא"ל: dl-israel@jdc.org
תודה ובהצלחה.
צוות תכניות מובילים דיגיטליים

כעת, יש ללחוץ על 'שלח'
תודה על הזמן שהקדשת למילוי הטופס.
מיד לאחר שליחת הטופס יקבלו חברי הנבחרת מייל עם קישור למילוי טופס מועמדות אישי לתכנית.
שים לב - רק לאחר מילוי כל הטפסים האישיים של חברי הנבחרת תושלם הגשת המועמדות של הנבחרת.

תשובות בנוגע למעבר לשלב הבא של התהליך ימסרו בעוד כחודשיים.
נבחרות העוברות לשלב הבא תדרשנה להגיע ליום הערכה במהלך חודש מרס (בכפוף להנחיות משרד הבריאות), בתאריך שייקבע מראש. לתשומת לבך, מאחר ומספר ימי ההערכה מצומצם, הגמישות בקביעת מועד הריאיון והתרגיל הקבוצתי תהיה יחסית נמוכה.
ניתן להפנות שאלות לדוא"ל: dl-israel@jdc.org
תודה ובהצלחה.
צוות תכניות מובילים דיגיטליים

כעת, יש ללחוץ על 'שלח'