02.03.2021 | 10H A 11H

Presentació de l’Informe Anàlisi de l’especialització en intel·ligència artificial a Catalunya, en el marc de l’Estratègia d’intel·ligència artificial de Catalunya i de la RIS3CAT.
Presentación del Informe Análisis de la especialización en inteligencia artificial en Cataluña, en el marco de la Estrategia de inteligencia artificial de Cataluña y de la RIS3CAT.

header3


INSCRIPCIÓ | INSCRIPCIÓN 

Omple el següent formulari | Rellena el siguiente formulario
*Obligatori | Obligatorio

DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES | POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS
CESSIÓ DE DADES A TERCERS | CESIÓN DE DATOS A TERCEROS