XPATIENT BARCELONA CONGRESS | CALL FOR TOPICS 2021
Eurecat Events
Omple el següent formulari per donar-nos a coneixer les qüestions prioritàries a abordar aquesta edició del congrés.
Rellena el siguiente formulario para darnos a conocer las cuestiones prioritarias a abordar esta edición del congreso.
TEMES PRIORITARIS A ABORDAR 2021 | TEMAS PRIORITARIOS ABORDAR 2021
DADES PERSONALS I PROFESSIONALS | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES 
TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS

LEGAL


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.


FUNDACIÓN EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.