.ההרשמה לתוכנית "זמן עתיד" נסגרה, לא ניתן להגיש יותר מועמדות