Arolwg i weithwyr proffesiynol

Kinship (Grandparents Plus gynt) yw’r brif elusen gofal gan berthnasau yng Nghymru a Lloegr. Rydyn ni’n cynnig cefnogaeth a dealltwriaeth ariannol, cyfreithiol, ymarferol ac emosiynol i ofalwyr sy’n berthnasau o’r foment gyntaf pan fydd angen hynny, ar hyd y cyfnod pan fydd angen.


Rydyn ni’n datblygu ein gwaith yng Nghymru i fedru cefnogi pob gofalwr sy’n berthynas ledled Cymru. Rydyn ni’n awyddus i weithio mewn partneriaeth â sefydliadau a gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio gyda gofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru.


Bydden ni’n gwerthfawrogi eich mewnwelediad a’ch arbenigedd yn fawr wrth i ni ddechrau datblygu’r gwasanaethau hyn, a gofynnwn i chi lenwi a rhannu’r arolwg canlynol ar gyfer pobl broffesiynol sy’n gweithio gyda gofalwyr sy’n berthnasau yng Nghymru.


Ni ddylai gymryd mwy na 10 munud.


Mae’r arolwg yn gwbl gyfrinachol. 


Os byddai’n well gennych chi lenwi’r arolwg hwn yn Saesneg, mae gennym ni fersiwn Saesneg yma: https://www.tfaforms.com/4894892

 

Am eich gwaith:Rhwydwaith Gweithwyr Proffesiynol Kinship