XPATIENT BARCELONA CONGRESS 2021 | CALL4PROJECTS

| Resume a previously saved form
Continuar més tard

Per poder continuar completant aquest formulari més tard, per favor escriu el teu correu electrònic i una contrasenya.

CAPCALERA
[Debajo en castellano]

IMPORTANT:
Omple el següent formulari per participar a l' XPatient Barcelona Congress 2021. T'informem que afegim un apartat opcional perquè ens presentis el teu projecte en una gravació de vídeo

Aquest formulari es pot editar i guardar amb registre d'usuari i contrasenya fins que s'enviï. Un cop enviat, no es podrà modificar. 
  • Per poder guardar el formulari, es demanarà una adreça d'email, un usuari i una contrasenya (a criteri del participant) per poder després accedir de manera confidencial.
  • L'usuari rebrà un correu on se li confirmarà l'acció i donarà dos enllaços: tornar al formulari guardat o començar-ne un de nou. En la primera opció escollida, caldrà incloure l'usuari i contrasenya que el participant ha introduït. Abans d'enviar el formulari, pots imprimir - guardar el contingut per a la teva consulta.
  • Les propostes es poden presentar en català, castellà o anglès 
  • Per a qualsevol dubte, contacteu events@eurecat.org

IMPORTANTE:
Rellena el siguiente formulario para participar al XPatient Barcelona Congress 2021. Te informamos que añadimos un apartado opcional para que nos presentes tu proyecto en una grabación de vídeo.

Este formulario se puede editar y guardar mediante registro de usuario y contraseña hasta que se envíe. No se podrá modificar después de enviarse. 

  • Para poder guardar el formulario, se pedirá una dirección de email, un usuario y una contraseña (a criterio del participante) para poder luego acceder de manera confidencial.
  • El usuario recibirá un correo donde se le confirmará la acción y dará dos enlaces: volver al formulario guardado o empezar uno nuevo. En la primera opción elegida, será necesario incluir el usuario y contraseña que el participante ha introducido. Antes de enviar el formulario, puedes imprimir-guardar el contenido para tu consulta.
  • Las propuestas se pueden presentar en catalán, castellano o inglés 
  • Por cualquier duda, contacte events@eurecat.org
DADES DEL PROJECTE | DATOS DEL PROYECTO:
DADES PERSONALS I PROFESSIONALS DEL RESPONSABLE DE PRESENTAR LA PROPOSTA | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL RESPONSABLE DE PRESENTAR LA PROPUESTA 


TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS:
DESITJO REBRE INFORMACIÓ SOBRE: | DESEO RECIBIR INFORMACIÓN SOBRE:


LEGAL


FUNDACIÓ EURECAT l'informa que compleix amb tots els requisits establerts per la normativa de protecció de dades i amb totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal. Més informació en el següent enllaç.


FUNDACIÓN EURECAT le informa que cumple con todos los requisitos establecidos por la normativa de protección de datos y con todas las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad de los datos de carácter personal. Más información en el siguiente enlace.