ขอบคุณที่สนใจคอร์สเรียนภาษาญี่ปุ่นเบื้องต้น ของ JEDUCATION CENTER นะคะ

ขณะนี้ คอร์สเทอมกรกฎาคม 2564 มีผู้ลงทะเบียนครบทุกที่นั่งแล้วค่ะ

 

ท่านที่สนใจ สามารถลงชื่อจองที่นั่งเทอมตุลาคม 2564 ล่วงหน้าได้ที่ด้านล่าง

เข้าสู่แบบฟอร์มจองคอร์สเรียนล่วงหน้า

 

หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ทาง

โทร. 02-267-7726

LINE :: http://bit.ly/jed-line