Gratis webinar: Nieuwe regels inzake klokkenluiders en meldingen van inbreuken – Donderdag 17 juni 2021: 13u30-14u30

Gratis webinar

De Europese “klokkenluidersrichtlijn” van 23 oktober 2019 (EU Richtlijn 2019/1937) bevat regels inzake de bescherming van personen die inbreuken op het EU-recht melden. De naleving van deze regels wordt cruciaal voor alle organisaties. Bij niet-naleving riskeert uw organisatie sancties en zware boetes.
Bereid u vandaag al voor op de nieuwe regels omtrent Whistleblowing en volg deze gratis webinar.
Inschrijving en gegevens:


Door in te schrijven geeft u ons toestemming om via e-mail met u te communiceren. U kunt op elk moment uw gegevens wijzigen of u uitschrijven. Zie ons privacybeleid voor meer informatie.