ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมประกอบหุ่นยนต์
จาก Human Robot School ประเทศญี่ปุ่น
ร่วมกับ Jeducation ฟรี!


**สงวนสิทธิ์สำหรับผู้เรียนที่มีอายุระหว่าง 5 - 10 ปี
และพำนักอยู่ในกรุงเทพฯ เท่านั้น**
ข้อมูลผู้ปกครองเลือกรอบกิจกรรมข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนคนที่ 2

ข้อมูลนักเรียนคนที่ 3