Ansökan för Fairtrade City eller Fairtrade Region

| Fortsätt med ett tidigare sparat formulär
Återuppta senare

För att kunna återuppta det här formuläret senare, ange din E-postadress och ange ett lösenord.

När den digitala ansökan fylls i är det bra om ni har guiden för ansökan, excel-mallen för samverkansgrupp/styrgrupp, samt  kriterierna för diplomeringen till hands.

- Börja med att välja typ av ansökan och fylla i kontaktuppgifterna nedan. 
- Uppgifter markerade med * är obligatoriska att fylla i.

Klicka sedan på "Nästa sida" så kommer ni till det formulär som ska fyllas i för just er typ av ansökan.

Vid frågor, kontakta fairtradecity@fairtrade.se
Grundinformation för ansökan
Kontaktuppgifter till ansvarig för ansökan:
Logotyper för diplomeringarna Fairtrade City och Fairtrade Region
Fyll i formuläret nedan. 

Ni kan välja att spara ansökan för att fortsätta vid annat tillfälle. Detta gör ni via länken längst upp eller längst ner på sidan. Ni får då ett mail till den email som ni uppger när ni sparar formuläret och det är länken i det mailet som tar er till er ansökan när ni senare vill fortsätta. Viktigt att komma ihåg är att spara formuläret varje gång ni vill gå ut från formuläret. Det är viktigt att komma ihåg den emailadress samt lösenord som ni angiver, då det blir era inloggningsuppgifter till formuläret. 


- Uppgifter markerade med * är obligatoriska att fylla i. 


- Filer ska helst bifogas som Word filer eller PDF. 


- Längre ner i ansökan så finns det möjlighet att bifoga mer material eller kompletterande information. Det kan vara information om ert arbete som inte ryms under något av kriterierna, till exempel en verksamhetsberättelse. 


- När ni fyllt i formuläret, klicka på "Förhandsgranska" för att se en sammanställning av vad ni har fyllt i. Vill ni ändra något innan ni skickar in ansökan, klicka på "Rätta". För att skicka in ansökan, klicka på "Bekräfta"


- En sammanställning av uppgifterna i ansökan kommer skickas till den e-postadress som lämnades på första sidan i formuläret. 


Vid frågor, kontakta fairtradecity@fairtrade.se
1. Övergripande strategi för en hållbar och etisk konsumtion
För att lägga till fler filer klicka på "Lägg till ytterligare ett svar"
Om ni vill byta fil, tryck på "Välj fil" igen och ersätt bara den befintliga filen med den nya.
För att lägga till fler filer klicka på "Lägg till ytterligare ett svar"
Om ni vill byta fil, tryck på "Välj fil" igen och ersätt bara den befintliga filen med den nya.
2. Lokal/Regional styrning
För kommun: Namnge filen: 2. Samverkansgrupp_kommunens namn.
För region: Namnge filen: 2. Styrgrupp_regionens namn.

*Personuppgifterna används av Fairtrade Sverige för att kunna hålla kontakt med, och sprida information till, samverkansgruppen/styrgruppen. Kontaktuppgifter till samverkansgruppens/styrgruppens kontaktperson delas publikt på Fairtrade Sveriges hemsida. Kontaktuppgifter till övriga gruppmedlemmar delas inte vidare utan medgivande vid varje tillfälle.

 
 
3. Verksamhetsplan för arbetet med Fairtrade City/Fairtrade Region

För kommun: Namnge filen: 3. Verksamhetsplan_kommunens namn.

För region: Namnge filen: 3. Verksamhetsplan_regionens namn.
Om ni vill byta fil, tryck på "Välj fil" igen och ersätt bara den befintliga filen med den nya.
4. Informations- och engagemangsarbete
Aktivitetsredovisning
Genomförda aktiviteter år 1
Här redovisar ni genomförda aktiviteter för de två senaste åren. 

På grund av coronapandemin så har kriterierna för information, engagemang och samarbeten justerats. 
Se guiden för den digitala ansökan för mer detaljerad information kring redovisningen. Guiden hittar ni här på Fairtrade.se.

Välj det år som aktiviteterna rör och välj sedan antal aktiviteter som gjorts under det året. Beskriv sedan varje aktivitet i avsett avsnitt nedan och ange om aktiviteten är en mindre eller större aktivitet. 

Vill ni bifoga ett dokument som relaterar till ert informations och engagemangsarbete kan ni göra detta under punkten "Övrig information och material för delning" längre ner i ansökan.  
Genomförda aktiviteter år 2
.
5. Upphandling och inköp av rättvist handlade produkter
För att lägga till fler filer klicka på "Lägg till ytterligare ett svar".
Om ni vill byta fil, tryck på "Välj fil" igen och ersätt bara den befintliga filen med den nya.
Produktredovisning
Här redovisar ni information för era rättvist handlade produkter. Fyll i en redovisning per produkt. Klicka på "Add another response" längre ner för att lägga till fler produkter. 

Se guiden för den digitala ansökan för mer detaljerad information kring redovisningen. Guiden 
hittar ni på Fairtrade Sveriges hemsida under "Kommun & Region".
1) Redovisa inköpsstatistiken av produkten från den förra mer omfattande ansökan som ni lämnade in.
Skriv endast siffran.
Anges helst i kg.
Ange endast siffran. Ex: Är andelen 80%, skriv 80 i fältet.
2) Redovisa den senaste konsumtionen av produkten, alltså inköpsstatistik för det senaste året (föregående kalenderår).
Skriv endast siffran.
Anges helst i Kg.
Ange endast siffran. Ex: Är andelen 80%, skriv 80 i fältet.
3) Ange målsättning för kommande år om produktspecifika mål finns, annars lämna tomt:
Ange endast siffran. Ex: Är andelen 80%, skriv 80 i fältet.
6. Regional samverkan
Utmärkelser
Frivilligt. 
Dela ytterligare information och material
För att lägga till fler filer klicka på "Lägg till ytterligare ett svar".
Om ni vill byta fil, tryck på "Välj fil" igen och ersätt bara den befintliga filen med den nya.
Diplomeringstillfälle
Övrig information och material för delning
För att lägga till fler filer klicka på "Lägg till ytterligare ett svar".
Om ni vill byta fil, tryck på "Välj fil" igen och ersätt bara den befintliga filen med den nya.
För att lägga till fler filer klicka på "Lägg till ytterligare ett svar".
Om ni vill byta fil, tryck på "Välj fil" igen och ersätt bara den befintliga filen med den nya.
Godkännande av material för delning:

Sektionen nedan hänvisar till att ge godkännande till att information som ni har lämnat in i denna digitala ansökan får delas vidare. Följ instruktionerna nedan för att ge godkännande till att Fairtrade Sverige kan dela information vidare. Godkännandet kan närsomhelst tas tillbaka eller ändras. Läs mer om Fairtrade Sveriges integritetspolicy här.
Klicka i kryssrutan ovan om: Ni godkänner att de filer och information som ni lämnat in i denna digitala ansökan får delas vidare inom nätverket för Fairtrade City och Fairtrade Region. Detta betyder att filerna och informationen, som ni delat, kan delas som goda exempel genom intranätet för Fairtrade City och Fairtrade Region samt kan visas vid presentationer som goda exempel inom nätverket för Fairtrade City och Fairtrade Region. 
Klicka i kryssrutan ovan om: Ni godkänner att de bilder som ni lämnat in i denna digitala ansökan får delas vidare inom nätverket för Fairtrade City och Fairtrade Region. Detta betyder att bilderna, som ni delat, kan delas som goda exempel genom intranätet för Fairtrade City och Fairtrade Region samt kan visas vid presentationer som goda exempel inom nätverket för Fairtrade City och Fairtrade Region.
Webb och sociala medier
Vänligen fyll i adresser till webb och sociala medier som kopplar till ert Fairtrade City och Fairtrade Regions arbete.
Faktureringsinformation
Vänligen fyll i den information som är nödvändig för fakturering av diplomeringsavgiften.