רישום לחוגים

תודה שבחרתם להירשם לחוגי אגף הנוער במוזיאון ישראל

שימו לב! כדי להשלים את תהליך הרישום יש למסור את פרטי כרטיס האשראי שלכם בשדה החובה המתאים לתשלום

נשמח לראותכם איתנו 

הנחת משפחה מוגבלת לבני משפחה מדרגה ראשונה הכוללים עד שני מבוגרים ועד 3 ילדים מתחת לגיל 18 (הורים או אפוטרופוסים, בעל או אישה או בן זוג מוכר בחוק וילדים הנמצאים בחזקתם). המוזיאון שומר על זכותו לדרוש הצגת אישורים מתאימים המעידים על קשרי המשפחה, לרבות ספח ילדים בתעודת זהות כתנאי למתן ההנחה

 progress
progress
פרטי מבוגר 1
תאריך לידה
מספר המנוי מופיע בשורת השם על גבי כרטיס המנוי (העליון מבין השניים)
                       

שים לב!! נרשמת לשני חוגים זהים!!

פרטי מבוגר 2
תאריך לידה
מספר המנוי מופיע בשורת השם על גבי כרטיס המנוי (העליון מבין השניים)
                       

שים לב!! נרשמת לשני חוגים זהים!!

כתובת למשלוח דוארלאחר לחיצה על "המשך לסיכום ההזמנה" המערכת תחפש עבורך מקום פנוי בחוג/ים.

התהליך עשוי להימשך כדקה.
progress
progress
פרטי ילד 1
מספר המנוי מופיע בשורת השם על גבי כרטיס המנוי (העליון מבין השניים)


שים לב!! נרשמת לשני חוגים זהים!!


פרטי ילד 2
מספר המנוי מופיע בשורת השם על גבי כרטיס המנוי (העליון מבין השניים)


שים לב!! נרשמת לשני חוגים זהים!!


פרטי ילד 3
מספר המנוי מופיע בשורת השם על גבי כרטיס המנוי (העליון מבין השניים)


שים לב!! נרשמת לשני חוגים זהים!!


פרטים ליצירת קשרכתובת למשלוח דוארלאחר לחיצה על "המשך לסיכום ההזמנה" המערכת תחפש עבורך מקום פנוי בחוג/ים.

התהליך עשוי להימשך כדקה.