ကျောင်းသား/သူမှတ်ပုံတင်ခြင်းပုံစံ

Page 1

လမ်းညွှန်များ။ ကျေးဇူးပြု၍အောက်ဖော်ပြပါနေရာအားလုံးကိုဖြည့်ပါ။

ကျောင်းသား/သူအချက်အလက်
   
မွေးသက္ကရာဇ်။
ပညာအရည်အချင်း


    

(ပြစ်မှုကျူးလွန်ခဲ့သူအခြေအနေ)(ကုသမှု/ပြန်လည်ထူထောင်မှု အခြေအနေ)

Page 2

ရည်မှန်းချက် ပန်းတိုင်များ