Kursrekke for Bergen kommune høsten 2021

Velkommen til høstens kursrekke!

I høst holder vi en rekke digitale kurs for matematikklærerne i Bergen kommune. Du er velkommen til å delta på så mange kurs du ønsker. Alle kursene vil holdes via Teams og vare fra kl. 13:30 til 15:30. 

Huk av for kursene du ønsker å delta på

Kikora brukerkurs
Sammen vil vi utforske Kikoras innhold og verktøy for å stå godt rustet til å bruke Kikora i skolehverdagen. 
Programmering
Du lærer om Kikoras opplæring i programmering, og blir kjent med oppgaver og aktiviteter som knytter programmeringskompetansen inn i læreplanens kompetansemål i algoritmisk tenkning på alle trinn. 
Problemløsing
Du lærer seks effektive problemløsningmetoder som er sentrale i Kikoras Problemløserskole, og som legger forholdene til rette for at både elever og lærere kan bli bedre problemløsere i matematikkDet er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av webinarene. Hvis du bruker Internet Explorer, pass på at du har den seneste versjonen. Du kan sjekke hvilken versjon du bruker og oppdatere her.

Send gjerne lenken til dette skjemaet videre til kolleger i fagmiljøet som kan være interesserte i å delta på ett eller flere av kursene.