אבחון סייבר ראשוני לעסק שלך

במיוחד ללקוחות הפניקס - אבחון ראשוני להגנת סייבר לבית העסק שלכם - ללא התחייבות!


הבדיקה מתבצעת על ידי מערכות מתקדמות ושאלון ונותנת אבחון ראשוני של רמת הסיכון לפריצות אליה חשוף העסק שלכם, ושל רמת ההגנה הנוכחית שלו.


האבחון מתבצע על ידי חברת קונפידס, חברת הגנת הסייבר המובילה בישראל. 


יש להשלים את כל חלקי הטופס כדי לעבור לתחילת תהליך האבחון.

המשלימ/ה חייב/ת להיות מורש/ת חתימה של הארגון.

מספר פוליסה מלא (15 תווים)
לדוגמא www.konfidas.com

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ידוע לי כי אני רשאי/ת להודיע לקונפידס על סירוב לקבל דברי פרסומת לשירותים נוספים (שאינם שירות האבחון הראשוני) המוצעים על ידי קונפידס ולחזור בו מהסכמתי לכך כפי שניתנה לעיל (להלן: "הודעת סירוב"). הודעת הסירוב תישלח בכתב ל fnx@konfidas.com  או בדרך שבה שוגר דבר הפרסומת לשירותים נוספים המוצעים על ידי קונפידס (ככל ששוגר), לפי בחירתי. במקרה של הודעת סירוב, קונפידס רשאית שלא לספק את שירות האבחון הראשוני ידוע לי כי אין חובה חוקית למסור את המידע הנ"ל, ומסירתו תלויה ברצוני ובהסכמתי, וזאת בהתאם להוראת סעיף 11 לחוק הגנת הפרטיות- התשמ"א -1981.