โครงการแลกเปลี่ยนที่ประเทศญี่ปุ่น 1 ปี ปีการศึกษา 2022

ปิดรับสมัครแล้วค่ะ

 

ท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการในครั้งต่อไป สามารถลงชื่อแจ้งความสนใจได้ที่ด้านล่างนี้

 

ลงทะเบียนแจ้งความสนใจโครงการแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่น 1 ปี ปีการศึกษา 2023

 

เจ้าหน้าที่จะติดต่อไปแจ้งรายละเอียดแก่ท่าน

เมื่อเปิดรับสมัครรอบต่อไปค่ะ