ลงชื่อสมัครเรียนคอร์สภาษาญี่ปุ่นสำหรับเด็ก
Young Beginner 1
ที่ JEDUCATION CENTER

ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลผู้ปกครอง
หนังสือแสดงความยินยอมให้ถ่ายภาพและวิดีโอ

        ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่องการให้ความยินยอมอนุญาตก่อนที่จะเผยแพร่ภาพถ่ายดิจิตอล วีดีโอบนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ตหรือกระดานข่าวอื่นๆ ในที่สาธารณะชนหรือตามสถานที่ใดๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองประชาชนจากการละเมิดความเป็นส่วนตัวโดยการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างปลอดภัย 
        ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น / สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ เผยแพร่ภาพถ่าย วีดีโอ เนื้อหา ข้อมูลบางส่วนของนักเรียน ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ดูแล บนเว็บไซต์ อินเตอร์เน็ต กระดานข่าวอื่นๆในที่สาธารณะชนหรือตามสถานที่ใดๆ เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษา จึงจำเป็นต้องขอความยินยอมจากผู้ให้ถ่ายทำ / ผู้ปกครองของผู้ให้ถ่ายทำ ก่อนที่จะนำข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับท่าน เผยแพร่บนเว็บไซต์ บนอินเตอร์เน็ต หรือกระดานข่าวอื่นๆ ในที่สาธารณะชน และสถานที่อื่นๆ 
        ทั้งนี้ ท่านสามารถแจ้งให้ลบข้อมูลดังกล่าวออกได้ในอนาคต โดยการติดต่อเจ้าหน้าที่ของศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น / สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์

ข้าพเจ้าในฐานะผู้ปกครอง ยินยอมให้ศูนย์แนะแนวศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น / สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นเจเอ็ดดูเคชั่น เซ็นเตอร์ ดำเนินการดังต่อไปนี้
พบปัญหาในการสมัครเรียน
กรุณาติดต่อ
โทร. 0-2267-7726
LINE : http://bit.ly/jed-line