Дарителският коктейл на "Заедно в час" се отлага

Скъпи съмишленици и приятели, 


Благодарим Ви за интереса към дейността на “Заедно в час”! 


Големият брой заболели от COVID-19, нововъведените мерки и ограниченият брой гости на дарителския коктейл ни доведоха до решението да отложим събитието за по-спокоен и благоприятен за всички момент. 


Ще се свържем с вас с покана за нова среща. 

Междувременно, екип "Развитие и фондонабиране" на "Заедно в час" е на ваше разположение на development@zaednovchas.bg


Поздрави, 

Цветелина Ангелова

Старши специалист Развитие и фондонабиране 

"Заедно в час"