פולמוסים על אלוהים בספרות התנאים

עם ד"ר יאיר פורסטנברג


ימי רביעי | 20:30-22:00

שני מפגשים: כ"ח בחשוון, 3.11.21 | ו' בכסלו, 10.11.21

יד הרב ניסים, ז'בוטינסקי 44, ירושלים


תיאור: התפיסות הדתיות בעולם היהודי עברו שינויים מרחיקי לכת במהלך תקופת התנאים. מן  הפולמוסים בין הכתות על שאלות של השגחה ושכר ועונש, התפתחו תפיסות חדשות על מורכבותה של האלוהות שהלכו והתגבשו בתוך העולם הנוצרי. המקורות התנאיים כוללים התייחסויות פולמוסיות לתפיסות אלו, אך הם אינם מזהים במפורש מיהם בני הפלוגתא שלהם, המשתנים מתקופה לתקופה. האם הם בני כת מדבר יהודה מתקופת בית שני, נוצרים או גנוסטים? עיון טקסטואלי משווה של המשנה ושל המכילתא דרבי ישמעאל חושף בפנינו את התפתחות האתגרים התיאולוגיים שעמדו בפני החכמים והשימוש היצירתי שלהם במסורות רבניות מוקדמות כדי להתמודד עם תופעות דתיות משתנות.

פרטים אישיים
כיצד שמעת על הדר
מידע לתשלום
60 ש״ח עבור שני השיעורים | 30 ש״ח עבור סטודנטים

*משתתפים מוזמנים לשלם בהתאם ליכולתם וכראות עיניהם
נהלי קורונה
פעילויות מכון הדר מופעלים על פי מתווה התו הירוק.
הנחיות התו הירוק הן:
  • הכניסה למתחם תתאפשר בהצגת אחד מאלו בלבד - תעודת התחסנות/החלמה בתוקף, או בדיקת קורונה שלילית מ-72 השעות האחרונות.
  • בשהייה במבנים סגורים - עטיית מסכה על הפה והאף.
נא להעלות לכאן תעודת התחסנות/החלמה בתוקף, , או להראות בדיקה שלילית בכניסה - יחד נשמור על הבריאות של כולנו!
לשאלות ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר  - Israel@hadar.org