Kikorakurs på Myklerud skole i Nesodden 30.11.21

DATO:   30.11.2021
TID:       13:30 - 15:30.
STED:    Myklerud skole

Sammen vil vi utforske Kikoras innhold og verktøy for å stå godt rustet til å bruke Kikora i skolehverdagen. 


Utforskende læring i den nye læreboka Kikora Katapult, nye Programmeringskurs og en GeoGebra-opplæring utviklet sammen med Matematikksenteret (NTNU), kombineres med Kikoras kjente vektlegging av elevens prosess gjennom oppgaver og aktiviteter. 


Gode oversikter og detaljerte rapporter på enkeltelevnivå gir alle lærere mulighet til å se hver enkelt elevs progresjon, og de nivådelte læringsstiene i Katapult tilrettelegger for tilpasset opplæring.
Det er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av kurset. Hvis du bruker Internet Explorer som nettleser, vennligst pass på at du har den seneste versjonen. Du kan sjekke hvilken versjon du bruker og oppdatere her.

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.