מתאם - הגשת מועמדות למשרה 

פרטים אישיים

מועמד/ת יקר/ה אנו במתאם עושים ונמשיך לעשות מאמצים רבים כדי לסייע למועמדים למצוא את מקומם בשוק התעסוקה, יחד עם זאת, נבקש מראש את הבנתכם וסבלנותכם , לא נוכל לחזור לכל הפניות ורק פניות מתאימות תעננה.