Кандидатствайте за учител от програма “Нов път в преподаването”, чрез която “Заедно в час” си партнира с МОН и СБУ в изпълнението на Национална програма “Мотивирани учители”

| Продължете с попълването на запазена форма
Продължи по-късно.

За да запазите попълненото до този момент и да продължите с попълването по-късно, моля въведете вашия имейл адрес и изберете парола.

МОН, СБУ, ЗВЧ

С настоящия формуляр, Вие заявявате готовността си да станете училище партньор на "Заедно в час", при изпълнение на модул 1 и 3 от Национална програма "Мотивирани учители", за периода 2022 - 2024 г. Заявката няма задължаващ характер и не гарантира участието на представляваното от Вас училище в програмата. Чрез този формуляр можете да заявите нуждата си от учители за новата учебна 2022 - 2023 г. по БЕЛ, Математика, Информатика, Физика, Английски език, Биология, Химия, НУП, ЦОУД или по други предмети.


Събраната информация ще се ползва единствено от екипа на фондация "Заедно в час", при спазване на условия на пълна конфиденциалност. Попълването на заявката ще Ви отнеме между 15 и 50 минути според броя търсени от Вас учители.

След попълване на този формуляр, на имейл ще получите копие от подадената от Вас заявка.


За да участвате в програмата, трябва да имате щатно свободно работно място със заетост минимум 80%, но не повече от 120%.


При нужда от допълнителна информация или помощ с попълването на формуляра, можете да се свържете се с нас на имейл schools@zaednovchas.bgкакто и със Светлана Ленева, на телефон 0893 322 352.


Раздел А. Обща информация за училището

Моля въведете код на училището, съгласно регистъра на МОН.Раздел А. Информация за директораРаздел Б. Нужда от учители от програма "Нов път в преподаването", за периода 2022-2024 г.
Ако вече сте подали заявка за периода 2022-2024 г. и искате да я допълните, моля въведете само новите позиции, от които имате нужда.


Първи учителПреподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 
Втори учителПреподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата 

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 
Трети учителПреподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата 

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 
Четвърти учителПреподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 
Пети учителПреподавани от учителя по програмата

По законов норматив

Ако е приложимо

Преподавани от учителя по програмата

В които ще преподава учителят

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата    


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 
Първи учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят.


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 
Втори учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят.


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 
Трети учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят,


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 
Четвърти учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят,


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 
Пети учител целодневна организация на учебния ден

Моля отбележете етап на преподаване

В които ще преподава учителят.

Брой ученици, на които ще преподава учителят по програмата


Крайният срок за потвърждаване на несигурните позиции е 15 юли 2022 г. 

* Програмата изисква минимум 80% от норматива на учителя да се формира от редовни часове и ЗИП. Осигуряване на пълен норматив е силно препоръчително, но не задължително. Училището сключва трудов договор с учителя по програмата и заплаща месечно възнаграждение спрямо формирания норматив и наредбата за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета.

 

**Максималният брой часове, преподавани от учител по програмата,  не бива да надвишава повече от 120% от норматива му, формирани от редовни часове и ЗИП.


Раздел В. Обща допълнителна информацияРаздел Г. Допълнителна информация за училището

Раздел Д.С политиката за поверителност и обработка на лични данни на "Заедно в час" може да се запознаете на този линк https://zaednovchas.bg/privacy-policy/