Skolu vakanču pieteikšana

Informatīvās kampaņas "Esi skolotājs" un skolotāju izglītības projekta “Mācītspēks” ietvaros aicinām pieteikt Jūsu skolai aktuālās un/vai plānotās skolotāja amata vakances 2022./2023. mācību gadam!


Aptaujā norādītās aktuālās un/vai plānotās vakances:

  1. tiks apkopotas un nosūtītas Jūsu pašvaldības Izglītības pārvaldei (vai citam dibinātājam), iespēja pārskatāmā veidā tās nosūtīt arī citiem interesentiem;
  2. būs iespēja publicēt esiskolotajs.lv digitālajā vakanču kartē, lai Jūsu vajadzību saredzētu pēc iespējas vairāk potenciālo darba meklētāju un un tiktu aktivizēta vienota skolotāja amatu vakanču platforma valsts ietvaros, kas ir pieejama visām iesaistītajām pusēm; 
  3. tiks piedāvātas “Mācītspēks” jaunajiem skolotājiem, ja skola var piedāvāt mentora atbalstu jaunajam skolotājam un slodzi no 14-21 kontaktstundai nedēļā.

Aicinām vakances iesniegt līdz šī gada 19. aprīlim (ieskaitot), jo līdz ar 21. aprīli vakances tiks publicētas digitālajā vakanču kartē. Aptaujas aizpildīšana aizņems 15-20 minūtes. 


Par iespēju piesaistīt Jūsu skolai projekta “Mācītspēks” dalībniekus sazināsimies ar aptaujā Jūsu norādīto kontaktpersonu elektroniski, sākot ar 2. maiju!


Šīs aptaujas aizpildīšana negarantē, ka Jūsu skolas vakances tiks piedāvātas projekta “Mācītspēks” dalībniekiem - jauniem skolotājiem. Vakanču pieteikšana dod iespēju projekta dalībniekiem atrast sev atbilstošākās vakances, ņemot vērā dalībnieka mācāmo priekšmetu, vēlamo skolēnu vecumposmu, dzīvesvietas reģionu un skolas vai pašvaldības piedāvāto atbalstu. 


Šajā aptaujā lūgsim Jūs norādīt vispārīgu informāciju par mācību iestādi, pieejamo atbalstu skolotājiem un informāciju par aktuālajām un/vai plānotajām vakancēm. Papildus lūgsim norādīt vakances pieteicēja kontaktinformāciju. Šos datus izmantosim, lai projekta "Mācītspēks" ietvaros nodrošinātu saziņu ar Jūsu skolas vadību potenciālās sadarbības gadījumā.

Digitālajā vakanču kartē publiski būs pieejama šāda informācija: skolas nosaukums, atrašanās vieta, saite uz mājas lapu, atalgojums par skolotāja amata slodzi, vakances pamatinforomācija, mentora pieejamība un papildu bonusi (ceļa izdevumu kompensācija, vienreizēja pārcelšanās kompensācija, dienesta dzīvoklis, prioritāra vieta pašvaldības PII).

Jūsu sniegtā informācija tiks uzglabāta un apstrādāta līdz projekta norises beigām un gadījumā, ja tiks slēgts darba līgums ar projekta "Mācītspēks" dalībnieku - jauno skolotāju, tad vēl 5 gadus pēc projekta noslēgšanās.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā, lūdzu, sazinieties ar Sintiju Kristīni Pilsumu, rakstot uz sintija_kristine.pilsuma@iespejamamisija.lv vai zvanot uz +381 28479079.


Lai pieteiktu vakances, lūdzu, pārejiet uz aptaujas nākamo lapaspusi!
.

Informācija par skolu

Pašvaldība, kurā atrodas skola.
Ierakstiet skaitli, piemēram, 100
Lūdzu, atzīmējiet visus atbilstošos variantus.
Lūdzu, norādiet, kāds ir atalgojums EUR par pilnu slodzi (ievadiet tikai skaitli).
Saziņai:

Atbalsts skolotājam


Iespējamas vairākas atbildes

Iespējamas vairākas atbildes

Iespējamas vairākas atbildes

Vai Jums ir vēl kas piebilstams par iespējamo atbalstu jaunajam skolotājam? Komentāri par jau atzīmētajām atbildēm vai citu svarīgu informāciju.

Aktuālās un/vai plānotās skolotāja amata vakances

Piemērs: vēlams papildinājums ir, ja nepieciešams otrs angļu valodas skolotājs, lai varētu esošajam samazināt slodzi, vai skolā strādār skolotājs, kurš plāno pensionēties, u.tml.
Lūgums, visiem pēc iespējas izvēlēties mācību priekšmetu no saraksta. Piemēram, arī vidusskolas posma sociālās zinātnes likt kā sociālās zinības, bet norādīt 12.klasi. Šī sadaļa specifiskiem mācību priekšmetiem.
Atzīmējiet visas klašu grupas, ar kurām skolotājam būs jāstrādā
Lūdzu, norādiet tikai skaitli, piemēram, 15
Piemēram, papildu iespēja mācīt izvēles vidusskolas mācību priekšmetus vai no vidusskolas kursa jāmāca tikai konkrēta daļa u.tml. Šeit var norādīt konkrētu vidusskolas mācību priekšmeta nosaukumu, ja tas atšķiras.
Ja vēlaties pievienot vēl vienu vakanci, lūdzu, piespiediet uzrakstu "Pievienot vēl vienu atbildi" zemāk.