แบบฟอร์มสมัครเรียน
คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N3

17 มีนาคม - 30 มิถุนายน 2022
เวลา 18:30 - 20:30 น.

รวม 60 ชั่วโมง ค่าเรียน 12,900 บาท
เรียนสด Online

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


พบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อ
โทร. 0-2267-7726
LINE : http://bit.ly/jed-line