แบบฟอร์มสมัครเรียน
คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N4

23 เมษายน - 25 มิถุนายน 2022
เวลา 13.00 - 17.00 น.

รวม 40 ชั่วโมง ค่าเรียน 8,600 บาท
เรียนที่ JEDUCATION สีลม

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


พบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อ
โทร. 0-2267-7726
LINE : http://bit.ly/jed-line