แบบฟอร์มสมัครเรียน
คอร์สติวสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น N1

10 กรกฎาคม - 27 พฤศจิกายน 2022
เวลา 14.00 - 17.00 น.

รวม 60 ชั่วโมง ค่าเรียน 16,000 บาท
เรียนสด Online

กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน


พบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อ
โทร. 0-2267-7726
LINE : http://bit.ly/jed-line