Cronfa Croeso Cenedl Noddfa - Arolwg

Er mwyn ymateb i anghenion brys pobl sy’n cael eu dadleoli gan wrthdaro a cheisio noddfa yng Nghymru, mae Sefydliad Cymunedol Cymru wedi lansio Cronfa Croeso Cenedl Noddfa.

Er mwyn sicrhau bod yr arian yn mynd i’r man lle mae ei angen mewn gwirionedd, yr ydym yn ymgynghori ar frys gyda sefydliadau yng Nghymru sy’n cefnogi’r bobl sy’n cael eu dadleoli gan wrthdaro ac yn ceisio noddfa yn uniongyrchol er mwyn asesu eu hanghenion a pharhaus. Byddwn mor hyblyg â phosibl i sicrhau bod y cyllid yn cyrraedd y sefydliadau hyn cyn gynted â phosibl.

Cwblhewch yr arolwg hwn i helpu ni i lunio meini prawf y gronfa

Mae'r Ddinas Noddfa yn defnyddio term 'pobl sy'n ceisio noddfa' yn y rhan fwyaf o gyd-destunau gan fod hyn yn canolbwyntio ar bobl yn gyntaf yn hytrach na'u statws mewnfudo. Mae'n pwysleisio bod pobl yn ceisio noddfa (diogelwch ac amddiffyniad), nid yn benodol lloches ac felly mae ganddo gymhwysiad ehangach.Mae'r Ddinas Noddfa yn defnyddio term 'pobl sy'n ceisio noddfa' yn y rhan fwyaf o gyd-destunau gan fod hyn yn canolbwyntio ar bobl yn gyntaf yn hytrach na'u statws mewnfudo. Mae'n pwysleisio bod pobl yn ceisio noddfa (diogelwch ac amddiffyniad), nid yn benodol lloches ac felly mae ganddo gymhwysiad ehangach.