แบบฟอร์มสมัครเรียน คอร์สล่ามภาษาญี่ปุ่น รุ่น 14
โดย อาจารย์บุญชู ตันติรัตนสุนทร

เรียนทุกวันอาทิตย์ เวลา 14:00 - 17:00 น.
เริ่มเรียน 29 พฤษภาคม - 26 มิถุนายน 2022
รวม 15 ชั่วโมง
เรียนที่ : Jeducation สีลม

ค่าเรียน 6,000 บาท

ข้อมูลส่วนตัว
รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้สมัคร


พบปัญหาในการสมัครเรียน ติดต่อ
โทร. 0-2267-7726
LINE : http://bit.ly/jed-line