UJA הדר    האני         


כנס בשותף #3

כנס הקהילות השיווניות והמשתפות

יום שישי | 27.5, כ"ו אייר

9:00-12:30

בית ספר פלך, רחוב יהודה 31, ירושלים


בשמחה ובהתרגשות גדולה נפתחת ההרשמה לכנס הקהילות השלישי של מכון הדר!

הכנס מיועד לחברי וחברות הקהילות המשתפות והשיוויוניות מכל רחבי הארץ. 

נתאסף יחד לבוקר של לימוד, שיחה ושירה. נדון באתגרים המשותפים, נלמד מהצלחות, נתרשם מהפתרונות שנוצרו בקהילות, נחשוב על המשימות העומדות לפתחנו כציבור, כקהילות וכיחידים, ובעיקר ניפגש פנים אל פנים.

הכנס בהשתתפות: פרופ' ורד נועם, חכ"ל תהילה פרידמן, הר' אביטל הוכשטיין, יאיר אטינגר, עו"ד אפרת רוזנברג-שפירא, עו"ד אשרת שהם, בלו והרב ייץ גרינברג, ד"ר רננה רביצקי פילזר, הר' ד"ר ענת שרבט, ר' עידית מבורך שאג, ועוד רבים ורבות.


מניין 'תמיד', המניין היומי מזמין את באי ובאות הכנס לתפילת שחרית שוויונית בשעה 8:30.


הכנס יתנהל על פי נהלי הבריאות והקורונה העדכניים למועד קיומו.

*לכל שאלה או תקלה טכנית ניתן לפנות אלינו - israel@hadar.org


לו"ז הכנס:

9:00 - רישום, התכנסות וקפה

9:30 - מליאת פתיחה וברכות - בהנחיית הר' ד"ר ענת שרבט:

            גב' פלר חסן-נחום, סגנית ראש העיר

            הפרופ' ורד נועם, כלת פרס ישראל: קהילות 'בשותף' במרחב הישראלי

            גב' סופי פפר, מנהלת תיכון פלך ירושלים

            הר' ד"ר אביטל הוכשטיין, נשיאת מכון הדר ישראל

            שירה: חגית כפיר (מניין 'נעימות', פתח תקווה) 

10:15 - ממעשה לחזון - מושבים מקבילים (פירוט למטה)

11:00 - בראנץ'

11:45 - מחזון למעשה - מושבים מקבילים (פירוט למטה)

12:30 - סיום 

פרטים אישיים
עלי ועל הקהילה שלי
סדנאות ושיעורים
בכנס יתקיימו שני מושבים של סדנאות ושיעורים מקבילים, נא להרשם כאן למשבצת שתרצו לקחת בה חלק (עוד ייתכנו שינויים קלים בלו"ז):
רגישויות אוכל
כיצד שמעת על מכון הדר וכנס בשותף
לשאלות ופרטים נוספים ניתן ליצור קשר  - Israel@hadar.org
לוגואים