Обучение за 2 сертификационни кредита: Е.М.И.Н.Е. - 4-седмично виртуално учебно преживяване, фокусирано върху засилване на социално-емоционалното обучение

Тази форма е недостъпна.