ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

Tokyo Summer Camp 2022
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลผู้ปกครองเงื่อนไขการเข้าโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นซัมเมอร์แคมป์

1.อายุครบ 15 ปี ก่อนวันเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
2.ไม่จำเป็นต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่นก่อนทำการสมัคร
3. มีสุขภาพแข็งแรง และ สามารถดูแลตัวเองได้ (นักเรียนต้องเดินทางไป - กลับโรงเรียนด้วยตัวเอง)
4. ทำตามเงื่อนไขการเข้าประเทศอย่างถูกต้อง เข้าใจเงื่อนไขและปฏิบัติตามเงื่อนไขการใช้ชีวิตในญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ
โทร. 0-2267-7726