| Open een eerder opgeslagen formulier
Opslaan

Vul hier uw e-mailadres in en kies een wachtwoord om uw gegevens op te slaan.

 

Start
Assalamoe Alaikoem,

Met dit formulier dien jij een aanvraag in voor één van de fondsen van het Nationaal Zakat Fonds (NZF). Het indienen van de aanvraag bestaat uit 5 stappen en duurt ongeveer 5 minuten. Zorg ervoor dat je alle benodigde informatie en documenten bij je hebt. Welke dat zijn, kun je hier vinden.

Wij gaan zorgvuldig met jouw gegevens om.

De informatie die jij met dit formulier aan NZF geeft, wordt gebruikt om te kunnen beoordelen of jij in aanmerking komt voor de Zakat.

De verwachtingen van NZF:
- Jij levert alle benodigde informatie en documenten aan voor het indienen van de aanvraag
- Jij bent bereid om jouw aanvraag toe te lichten, ofwel telefonisch ofwel per mail.

Akkoordverklaring:
Door middel van het verzenden van de door mij in dit online formulier verstrekte gegevens verklaar ik dat:

de gegevens in dit formulier naar waarheid zijn ingevuld,
ik NZF toestemming geef om de door mij in dit formulier verstrekte gegevens op te slaan en te gebruiken voor het toetsen van de financiële situatie van mij en mijn eventuele gezin om te beslissen of ik in aanmerking kom voor Zakat,
NZF de in dit formulier verstrekte gegevens zal archiveren voor drie jaar in het kader van een eventuele toetsing in de toekomst. 
ik met het doen van een aanvraag, NZF de volledige autorisatie verleen over de eventueel te ontvangen Zakat en die (mogelijk) namens mij uitgeeft.
Akkoordverklaring


Gegevens hulpverlening

Ondersteuning client

Akkoordverklaring hulpverlener:
Als je als hulpverlener een aanvraag indient voor/namens jouw cliënt, verwachten wij dat daar toestemming voor is verleend en dat jij een volledig beeld hebt van zijn/haar (financiële) situatie.

Jij als inzender verklaart dat:
- dit formulier naar waarheid en in samenspraak met de cliënt is ingevuld;
- door cliënt toestemming is verleend voor de verstrekking en verwerking van de ingevoerde gegevens.

De rest van het aanvraagformulier vul je in namens jouw client.

Keuze fonds
Zoals je hebt kunnen zien hier heeft het Nationaal Zakat Fonds drie fondsen waar je een aanvraag op kunt doen als Nederlandse moslim. Klik hieronder het fonds aan waar jij een beroep op wilt doen.

Persoonlijke informatieLevensovertuiging

Deze vraag wordt gesteld, omdat Zakat geoormerkte gelden zijn.
Hoe heb jij NZF leren kennen?


Gezinssamenstelling


InkomstenSchulden


Schulden bij bijv. de Belastingdienst

Schulden bij familie en vrienden (geen instanties)
Hulpvraag en huidige ondersteuning
Benodigde hulpverlening

Benodigde hulpverlening

Financiële informatie
Als jij recht blijkt te hebben op de Zakat, wat is dan het rekeningnummer waar de Zakat op kan worden gestort?


Benodigde documenten
Graag ontvangen wij de volgende documenten. Je kunt deze uploaden hieronder in PDF/JPG format:

Maak vooraf onleesbaar: pasfoto en overige cijferreeksen. Volledige datum, geboortedatum en BSN moeten leesbaar zijn.

Lever de bankafschriften aan van de laatste 3 volledige maanden in PDF, bijv. 01-02-2022 t/m 01-05-2022.

Lever de spaarafschriften aan van de laatste 3 volledige maanden in PDF, bijv. 01-02-2022 t/m 01-05-2022. Lees hier hoe je dat doet in ING.

Maak vooraf onleesbaar: pasnummer en volgnummer.