[RO] NESsT Refugee Employment Initiative Long Application

| Resume a previously saved form
Resume Later

In order to be able to resume this form later, please enter your email and choose a password.

INFORMAȚII DE BAZĂ

Formatul datei: mm.zz.aaaa
Formatul datei: mm.zz.aaaa
INFORMAȚII PERSOANĂ DE CONTACT
IMPACTUL ANTREPRIZEI SOCIALE

DESCRIEREA GENERALA A ANTREPRIZEI SOCIALE

MODEL DE AFACERI PENTRU ANTREPRIZA SOCIALĂ

ECHIPA MANAGERIALA

STRUCTURA ACTUALA A FORMEI DE PROPRIETATE

PARTENERIATE

INVESTIȚIA NESsT ȘI VALOAREA ADĂUGATĂ