فرم نام‌نویسی دانش‌آموز 

Page 1

سوالات این فورمه به Indy Reads کمک می کند تا محصلین را در برنامه ها جابجا نمایند. همچنان ما به تمویل کنندگان مالی در مورد محصلینی که ما هر ساله داریم معلوماتی ارائه می کنیم. جوابهای شما به ما کمک می کند تا تاثیر خود را تعقیب کرده و برنامه ها را رایگان ادامه دهیم. بخاطر خانه پوری این فورمه از شما تشکر می نماییم!

راهنماییلطفا همه قسمت‌های زیر را تکمیل کنید.

معلومات دانش‌آموز   
تاریخ تولد
اندی ریدز(Indy Reads) به زبان آموزان بزرگسال در ایالت ایندیانا خدمت می نماید. لطفاً کشور تان و در صورت امکان ایالت و شهر خود را در ذیل با ما شریک سازید. معلوماتی که شما ارسال می کنید به عنوان داده به منظور بررسی امکان توسعه برنامه نویسی در سایر مناطق استفاده خواهد شد. تشکر از شما
در چه تاریخی شما به ایالات متحده رسیدید؟

سطح آموزش    
وضعیت جرم‌های سابقوضعیت درمان/توان‌بخشی


Page 2

اهداف