د زده کوونکي نومليکنې فورمه

Page 1

سوالات این فورمه به Indy Reads کمک می کند تا محصلین را در برنامه ها جابجا نمایند. همچنان ما به تمویل کنندگان مالی در مورد محصلینی که ما هر ساله داریم معلوماتی ارائه می کنیم. جوابهای شما به ما کمک می کند تا تاثیر خود را تعقیب کرده و برنامه ها را رایگان ادامه دهیم. بخاطر خانه پوری این فورمه از شما تشکر می نماییم!

لارښوونې: مهرباني وکړئ لاندې ټولې خانې بشپړې کړئ

د زده کوونکي معلومات   
د زوکړې نېټه

انډي ريډس (Indy Reads) بالغو زده کوونکو ته د انډيانا په ايالت کې خدمتونه وړاندې کوي. د مهربانۍ له مخې لاندې د خپل هيواد او که چېرې د پلي کېدو وړ وي، د خپل ايالت او ښار په اړه معلومات شريک کړئ. ستاسو له معلوماتو څخه به نورو سيمو ته زمونږ د پروګرامونو د پراخولو د احتمال د ارزولو لپاره ګټه واخيستل شي. مننه!
تاسو په کومه نېټه متحده ايالاتو ته راورسېدئ؟

د زده کړې سطحه


    د جرمي مخينې حالتدرملنې/بيارغېدنې حالت

Page 2

Goals