ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการ

Japan Study Trip in Kansai 2022
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลผู้ปกครองเงื่อนไขการเข้าโครงการ Japan Study Trip in Kansai

1.อายุครบ 15 ปี ก่อนวันเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่น
2.มีสุขภาพแข็งแรง และ สามารถดูแลตัวเองได้ 
3.ยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าประเทศอย่างถูกต้อง และปฏิบัติตามกฎหมาย, มารยาท และธรรมเนียมที่ญี่ปุ่นอย่างเคร่งครัด 
พบปัญหาในการลงทะเบียน กรุณาติดต่อ
โทร. 0-2267-7726