แจ้งความสนใจ OISCA JAPAN SUMMER CAMP
ค่ายปิดเทอมฤดูร้อน ที่โรงเรียนมัธยมปลาย OISCA (รุ่นที่ 16)

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลผู้ปกครองพบปัญหาในการลงทะเบียน ติดต่อ
โทร. 0-2267-7726
LINE : http://bit.ly/jed-line