Kikorakurs for Eidsvoll kommune 20.04.23

DATO:   20.04.2023
TID:       14:30 - 16:30.
STED:    DAL SKOLE
Kursbeskrivelse: 
I dette kurset skal vi komme godt i gang med Kikora, og kurset passer for matematikklærere på alle trinn. 

Sammen vil vi utforske Kikoras innhold og verktøy for å stå godt rustet til å bruke læremiddelet i skolehverdagen. Dette er et interaktivt kurs hvor vi vil se på, blant annet, hvordan det er å regne i Kikora, gruppeadministrasjon, tildeling av gjøremål og rapportverktøyene. 

Utforskende læring, Programmeringskurs og en GeoGebra-opplæring utviklet sammen med Matematikksenteret (NTNU), kombinert med Kikoras kjente vektlegging av elevens prosess gjennom oppgaver og aktiviteter legger til rette for dyp læring. Gode oversikter og detaljerte rapporter på elevnivå gir alle lærere mulighet til å se hver enkelt elevs progresjon, og de nivådelte læringsstiene tilrettelegger for tilpasset opplæring. Vi anbefaler at du har vært innlogget i Kikora i forkant av kurset. 

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.