Kikora-kurs på Stenbråten skole 19.10.23

DATO: 19.10.2023
TID:     14:10 - 16:00
STED:  Stenbråten skole

Er du ny i Kikora, eller trenger du inspirasjon?

I dette kurset inviterer vi deg inn i en gruppe og du får oppleve Kikora fra elevsiden. Her ser vi nærmere på arbeidsflyten mellom lærer og elev. Du får oppleve og erfare hvordan Kikora er koblet opp mot LK-20, både når det gjelder overordnet del, kjerneelementene, kompetansemålene på trinn og vurdering av disse. Vi modellerer så en læringsøkt med deg som elev, hvor vi setter søkelys på følgende:
  • Gjøremål – tildeling av læringspakker fremfor oppgaver
    • Introduksjon/Diskusjon – Læringssti A,B,C – Utsjekk
    • Hvordan tilpasse innholdet i et gjøremål?
    • Hvordan tildele gjøremålet til enkeltelever eller mindre elevgrupper
  • Gjøremålsrapporten - oppfølging av elevenes læringsutbytte
  • Videre arbeid med Kikora trening, vårt adaptive treningsstudio, samt elev- og gruppeadministrasjon for å tilpasse opplæringen ytterligere.
  • En kort introduksjon til Kikora Vurdering - Kikoras nye testverktøy

Om kursholderne: 

Vi er så heldige å ha fått 2 dyktige matematikere til å holde dette kurset, Hanan Abdelrahman og Arnfinn Redse.Hanan burde være kjent for de fleste. Hun er lærer både i grunnskolen og høyskolen, Holmboeprisvinner og ekspert innen matematikkdidaktikk, elsker MatteMaraton og er en inspirator for alle som jobber med matematikk i skolen.

Arnfinn er en av Kikoras beste kursholdere. Han er matematiker og har selv vært matematikklærer i grunnskolen. Arnfinn vil gå detaljert gjennom hvordan riktig bruk av ressursen vil dekke samtlige kompetansemål i læreplanen.

Kurset passer for grunnskolelærere på alle trinn. Vi ønsker velkommen til kurs!
Det er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av kurset. Logg inn via https://feide.kikora.no, eller gå til www.kikora.no og velg Logg inn. 

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.