Wetboek Gerechtsdeurwaarders                                         
Nieuwe editie 2024 

Bijzonder aanbod voor stagiairs: Wetboek Gerechtsdeurwaarders 2024**

Ik, ondergetekende,Prijzen zijn inclusief btw en exclusief verzendkosten.
Facturatieadres
Leveringsadres (indien verschillend van facturatieadres)
* Raadpleeg onze verkoopsvoorwaarden
** Bijzonder aanbod, voorbehouden aan stagiairs die dit boek in eigen naam bestellen. 1 boek per stagiair.

De gegevens op dit formulier worden door Lefebvre Sarrut Belgium geregistreerd en verwerkt voor commerciële en administratieve doeleinden. Tenzij u hiertegen bezwaar maakt, kan Lefebvre Sarrut Belgium u contacteren om u op de hoogte te houden van interessante aanbiedingen (direct marketing). Door klant te worden kunt u profiteren van exclusieve aanbiedingen met korting. U heeft steeds recht op inzage en rectificatie van deze gegevens. Daartoe kunt u contact met ons opnemen via privacy@lefebvre-sarrut.be. Meer informatie over de gegevensverwerking is beschikbaar op onze website larcier-intersentia.com. Voor algemene vragen of klachten kunt u contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel.