capcalera

CCDIGITAL2024 | CALL FOR PROJECTS

[CA]

Omple el següent formulari per participar en la 4a edició del Congrés de Competències Digitals, que se celebrarà el 10 d'abril de 2024, en format híbrid al Cibernàrium de l'edifici MediaTIC de Barcelona. 

Les propostes rebudes seran valorades pel Comitè de programa per tal d'obtenir una ponència o taller en el marc del congrés. Tens temps fins al 15 de desembre per presentar candidatura!

Et comuniquem que en enviar la proposta, rebràs una còpia del formulari al correu que especifiquis de la persona de contacte.
Les propostes es poden presentar en català, castellà o anglès.

Per a qualsevol dubte, contacteu events@eurecat.org

 

[ES]

Rellena el siguiente formulario para participar en la 4ª edición del Congreso de Competencias Digitales, que se celebrará el 10 de abril de 2024, en formato híbrido en el Cibernàrium del edificio MediaTIC de Barcelona.

Las propuestas recibidas serán valoradas por el Comité de programa para obtener una ponencia o taller en el marco del congreso. ¡Tienes tiempo hasta el 15 de diciembre para presentar candidatura!

Te comunicamos que al enviar la propuesta, recibirás una copia del formulario en el correo que especifiques de la persona de contacto.

Las propuestas pueden presentarse en catalán, castellano o inglés.

Para cualquier duda, contacte events@eurecat.orgDADES DEL PROJECTE | DATOS DEL PROYECTO2. ABSTRACT: RESUM | RESUMEN (MÀX. 400 PARAULES / MÁX. 400 PALABRAS)


Aspectes focus a destacar
| Aspectos foco a destacar:

[CA]
1.1) Objectiu/s (pregunta o repte a resoldre); grup diana (a qui va dirigida);
1.2) Resultats obtinguts o esperats:
 • Participants: persones estudiants, formadores, ciutadania en general, etc.
 • Millores o capacitacions que ha tingut per a les persones. Per exemple: millora de les seves competències digitals, acompanyament en el seu itinerari formatiu, comunicació i informació, entre d’altres.
 • Impacte obtingut. 
1.3) Com s'ha posat la persona al centre de la solució? 
 • Metodologia que s’ha utilitzat per a la participació de les persones: mitjançant enquestes; tècniques qualitatives (grups focals, entrevistes en profunditat; design thinking, estudi etnogràfic entre d’altres).
 •  Moment o procés de la iniciativa en què ha participat la persona.  
1.4) Aspecte innovador de la proposta que vulguis destacar.

[ES]
1.1) Objetivo/s (pregunta o reto a resolver); grupo diana (a quién va dirigida);
1.2) Resultados obtenidos o esperados:
 • Participantes: las personas estudiantes, formadoras, ciudadanía en general. etc;
 • Mejoras o capacitaciones que ha tenido para las personas. Por ejemplo: mejora de sus competencias digitales, acompañamiento en su itinerario formativo, comunicación e información, entre otras.
 • Impacto obtenido.
1.3) ¿Cómo se ha puesto la persona en el centro de la solución? 
 • Metodología que se ha utilizado para la participación de las personas: mediante encuestas; técnicas cualitativas (grupos focales, entrevistas en profundidad; design thinking, estudio etnográfico, entre otros).
 • Momento o proceso de la iniciativa en el cual ha participado la persona.
1.4) Aspecto innovador de la propuesta que quieras destacar.

2. ALTRES ASPECTES A DESTACAR | OTROS ASPECTOS A DESTACAR (MÀX. 100 PARAULES | MÁX. 100 PALABRAS)
DADES PERSONALS I PROFESSIONALS DEL RESPONSABLE DE PRESENTAR LA PROPOSTA | DATOS PERSONALES Y PROFESIONALES DEL RESPONSABLE DE PRESENTAR LA PROPUESTA TRACTAMENT DE LES MEVES DADES | TRATAMIENTO DE MIS DATOS:

L’Ajuntament de Barcelona és el Responsable del Tractament, com a titular del servei prestat per BARCELONA ACTIVA, qui actua com a Encarregada del Tractament.
 
Finalitats
 • Gestionar la participació en la 4a edició del Congrés de Competències Digitals.
 • Enviament de comunicacions comercials de les activitats, serveis, promocions, publicitat, notícies, butlletins i altra informació sobre els serveis de Barcelona Activa en format electrònic.
 • Base jurídica del tractament: Interès públic i consentiment
 • Revocació de consentiment i exercici de drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició a través de dpo@barcelonactiva.cat
Informació detallada sobre el tractament de les seves dades: https://www.barcelonactiva.cat/politica-privacitat

El Ayuntamiento de Barcelona es el Responsable del Tratamiento, como titular del servicio prestado por BARCELONA ACTIVA, quien actúa como Encargada del Tratamiento.
 
Finalidades
 • Gestionar la participación en la 4a edición del Congreso de Competencias Digitales.
 • Envío de comunicaciones comerciales de las actividades, servicios, promociones, publicidad, noticias, boletines y otra información sobre los servicios de Barcelona Activa en formato electrónico.
 • Base jurídica del tratamiento: Interés público y consentimiento
 • Revocación de consentimiento y ejercicio de derechos de acceso, rectificación, supresión, limitación, portabilidad y oposición a través de dpo@barcelonactiva.cat
Información detallada sobre el tratamiento de sus datos: https://www.barcelonactiva.cat/es/politica-privacidad