Kikora-kurs på Aursmoen skole 21.11.23

DATO: 21.11.23
TID:     13:30 - 16:00
STED:  Aursmoen skole

Kurset passer for lærere på alle klassetrinn og dekker følgende områder: 
 • Hva er egentlig utforskende matematikk?
 • Kompetansemålene i læreplanen
 • Liljedals prinsipper om tilbakemelding og tenkende klasserom
 • Læringsutbytte, motivasjon og mestring
 • Læringsløp - veien til god forståelse
 • Programmering - fra blokk til tekst
 • Læring gjennom vurdering
 • Tildeling av gjøremål eller bare mengdetrening?
 • Problemløserskolen
 • Lær GeoGebra!
 • MatteMaraton
Det er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av kurset. Logg inn via https://feide.kikora.no, eller gå til www.kikora.no og velg Logg inn. 

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.