Kikora-kurs for barneskolene i Lørenskog 30.01.24

DATO: 30.01.2024
TID:     14:00 - 16:00
STED:  TBD
Kurset vil ta utgangspunkt i hvordan dere skal organisere en matematikktime med utgangspunkt i kompetansemålene i læreplanen, med fokus på utforskende læring, diskusjon i klasserommet og individuell forståelse og vurdering.

I tillegg vil vi snakke om blokkprogrammering med Kikora, hvordan forstå geometri med GeoGebra, problemløsningsstrategier, hvordan dere kan differensiere oppgaveløsning for ulike elevgrupper og hvordan dere kan skape mestringsfølelse hos elevene.
Det er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av kurset. Logg inn via https://feide.kikora.no, eller gå til www.kikora.no og velg Logg inn. 

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.