Kikora-kurs på Heistad barneskole 17.01.24

DATO: 17.01.2024
TID:     13:30 - 15:30
STED:  Heistadskolene avd. barn
Er du ny i Kikora, eller trenger du inspirasjon?

I dette kurset inviterer vi deg inn i en gruppe og du får oppleve Kikora fra elevsiden. Her ser vi nærmere på arbeidsflyten mellom lærer og elev. Her får du oppleve og erfare hvordan Kikora er koblet opp mot LK-20, både når det gjelder overordnet del, kjerneelementene, kompetansemålene på trinn og vurdering av disse. Vi modellerer så en læringsøkt med deg som elev, hvor vi setter søkelys på følgende:

  • Gjøremål – tildeling av læringspakker fremfor oppgaver
    • Introduksjon/Diskusjon – Læringssti A,B,C – Utsjekk
    • Hvordan tilpasse innholdet i et gjøremål?
    • Hvordan tildele gjøremålet til enkeltelever eller mindre elevgrupper
  • Gjøremålsrapporten - oppfølging av elevenes læringsutbytte
  • Videre arbeid med Kikora trening, vårt adaptive treningsstudio, samt elev- og gruppeadministrasjon for å tilpasse opplæringen ytterligere.
  • En kort introduksjon til Kikora Vurdering - Kikoras nye testverktøy
Det er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av kurset. Logg inn via https://feide.kikora.no, eller gå til www.kikora.no og velg Logg inn. 

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.