PRIHLÁŠKA DO TEACH NEXT - 2023/24

Ďakujeme za Váš záujem o zapojenie sa do Teach Next.


Prihláška je nezáväzná a je prvým krokom vo výberovom procese do programu. Na základe vyplnenej prihlášky  pozývame vybraných záujemcov na celodenný výberový proces, tzv. "Assessment centrum", ktoré organizujeme spravidla každý mesiac v sobotu. V prípade, že by ste celým výberovými procesom úspešne prešli, dostanete od nás podrobnú ponuku a na jej základe sa budete môcť rozhodnúť, či do programu nastúpite alebo nie. Dovtedy je z vašej strany všetko nezáväzné a môžete aj týmto spôsobom otestovať svoje zručnosti a potenciál zvládnuť tento náročný medzinárodný program.


Vyplnenie prihlášky do Teach Next zaberie ľuďom obvykle 1-2 hodiny a obsahuje nasledovné 3 časti:

 1. Základné a osobné údaje
 2. Hlavná časť - štruktúrované odpovede na otázky zamerané na vami dosiahnuté úspechy, zrealizované aktivity a motiváciu zapojiť sa do programu Teach Next
 3. Dodatočné informácie / súhlas so spracovaním osobných údajov
Odpovedať môžete v slovenskom alebo anglickom jazyku. 

Na vyplnenie žiadosti si rezervujte dostatok času.

Ku každej otázke je uvedená podrobná inštrukcia. V prípade akýchkoľvek  nejasnosti neváhajte kontaktovať člena Teach tímu, s ktorým ste doposiaľ komunikovali, alebo nám napíšte na info@teachforslovakia.sk

Ďakujeme a držíme palce!

tím Teach Next
1. Osobné údaje

Podmienky zapojenia sa do programu

Podmienkou zapojenia sa do programu Teach for Slovakia je:

 • Znalosť angličtiny na základnej úrovni.
 • Ukončený 2.stupeň vysokej školy pred nástupom do programu.

  Ak tieto podmienky nespĺňate a chcete sa poradiť o zapojení do programu, kontaktujte nás prosím. • 2. Odpovede
  Odpoveď 1

  Pokyny a rady

  Pred tým, ako začnete s vypĺňaním prihlášky si, prosím, dôkladne prečítajte nasledovné inštrukcie.

  Náš program je náročný, preto je veľmi dôležité, aby ste v prihláške poskytli konkrétne príklady, ktorými jasne preukážete kombináciu zručností, ktoré u budúceho účastníka programu Teach for Slovakia hľadáme.   

  • V nasledujúcich odpovediach sa zameriavame na iniciatívu, Vaše dosiahnuté ciele a úspechy a zladenie s našou víziou. Preto vyberte také situácie alebo príklady z Vášho života, kde Vaše konanie najlepšie reprezentovalo to, na čo sa pýtame.

  • Odporúčame Vám inšpirovať sa aj Vašim životopisom a podeliť sa s nami v prihláške hlavne o také príklady, vďaka ktorým ste na seba najviac hrdý/á.

  • Buďte jasný/á a konkrétny/a, vo Vašich odpovediach nemôžeme nič usudzovať alebo si domyslieť. Štylistika odpovede sa nehodnotí, hodnotia sa len fakty, ktorými preukazujete vlastnosť, na ktorú sa pýtame.

  • Držte sa návodu pod jednotlivými odpoveďami a snažte sa odpovedať na všetky podotázky - je to dôležité.

  • Nevkladajte do svojej odpovede linky na "ďalšie informácie", nebudú brané do úvahy. Využite rozsah slov povolený v každej odpovedi na opísanie všetkých kľúčových faktov.

  • Rozsah slov pri otázkach nie je len limitom, ale aj odporúčanou dĺžkou odpovede.

  INICIATÍVA - 250 slov

  Do Teach for Slovakia hľadáme ľudí, ktorí sa púšťajú do náročných výziev aj bez toho, aby im to niekto povedal. Ktorí majú odvahu ísť aj mimo svojej komfortnej zóny a dokážu prevziať iniciatívu aj v situáciách, kde ostatní zostávajú pasívni. Opíšte konkrétnu situáciu, kedy a ako ste prevzali iniciatívu za riešenie problému.

  Čo pokladáme za iniciatívu? Iniciatíva je konkrétna činnosť, do ktorej ste sa pustili sám/sama od seba, teda – z vlastnej iniciatívy. Pri jej realizácii ste museli vynaložiť značné množstvo energie, úsilia a možno aj odvahy, aby ste ukázali, že Vám na danej situácii alebo probléme záleží a chcete, aby sa veci hýbali správnym smerom. 

  Z Vašej odpovede má byť jasné:
   • Stručný opis situácie a motivácia, prečo ste prevzali iniciatívu.
   • Konkrétne kroky a rozhodnutia, ktoré ste v rámci prevzatia iniciatívy podnikli. Čo bolo pre Vás najťažšie, čo ste museli v rámci Vašej iniciatívy prekonať? Koľko času ste venovali tomu, aby ste priviedli Vašu iniciatívu do úspešného konca?
   • Museli ste pri realizácii Vašej iniciatívy prekonať pasivitu, kritiku, nesúhlas okolia alebo iné prekážky? Prípadne, podarilo sa Vám nadchnúť a viesť aj ostatných? Uveďte, prosím, aj konkrétne príklady.
   • Stručne zhrňte výsledok, ku ktorému Vaša iniciatíva viedla.
  Odpoveď 2
  Dosiahnuté ciele a výsledky
  Časť: akademický a profesný život - 200 slov

  Dva roky v programe Teach for Slovakia je obdobie veľkých výziev. Preto hľadáme ľudí, ktorí sú v živote aktívni a dosahujú úspechy a ciele aj napriek individuálnym prekážkam. 

  Z Vašej odpovede má byť jasné:
   • Čo považujete za najambicióznejší alebo najúspešnejší cieľ alebo úspech, ktorý ste dosiahli a konkrétny výsledok.
   • Prečo bolo náročné tento úspech dosiahnuť a s akými najväčšími prekážkami ste sa pri dosahovaní tohto výsledku stretli.
   • Že máte schopnosť byť aktívny v škole alebo v práci.
  *V prípade, že ste študentom 4.ročníka/budete mať o pár mesiacov ukončený druhý stupeň vysokej školy/vysokoškolské štúdium ste ukončili pred cca. 3 rokmi, v prihláške nám môžete uviesť Vaše ciele a úspechy, ktoré ste dosiahli počas Vášho štúdia.
  *V prípade, že ste už niekoľko rokov po ukončení štúdia na vysokej škole, v prihláške nám môžete uviesť ciele a úspechy, ktoré ste dosiahli počas Vášho profesijného života.
  Dosiahnuté ciele a výsledky 
  Časť: aktivity mimo školy a práce - 200 slov
  Hľadáme ľudí, ktorí sú v živote aktívni a dosahujú úspechy a ciele aj napriek individuálnym prekážkam. V tejto odpovedi sa zamerajte na aktivity mimo školy a práce, ktorým ste sa intenzívne venovali alebo stále venujete (záľuby, šport, angažovanie sa v mládežníckych združeniach, vlastné projekty, iné...).

  Z Vašej odpovede má byť jasné:

  • Čo považujete za najambicióznejší alebo najúspešnejší cieľ alebo úspech, ktorý ste v danej oblasti dosiahli a konkrétny výsledok.
  • Aké osobné prekážky ste prekonávali pri dosahovaní tohto výsledku, čo bolo najnáročnejšie pri dosahovaní úspechu.
  • Že máte schopnosť byť aktívny aj mimo školy a práce.
  • Ak sa jednalo o tímovú aktivitu, popíšte konkrétne Vašu rolu a zodpovednosti; ak ste viedli ľudí, uveďte veľkosť tímu.

  *V prípade, že ste študentom 4.ročníka/budete mať o pár mesiacov ukončený druhý stupeň vysokej školy/vysokoškolské štúdium ste ukončili pred cca. 3 rokmi, v prihláške nám môžete uviesť Vaše ciele a úspechy, ktoré ste dosiahli počas Vášho profesijného života (práce), počas Vášho angažovania sa v mládežníckych organizáciách alebo v záľubách (a i.).

  *V prípade, že ste už niekoľko rokov po ukončení štúdia na vysokej škole, v prihláške nám môžete uviesť ciele a úspechy, ktoré ste dosiahli počas Vášho života mimo práce.

  Odpoveď 3
  ZLADENIE S NAŠOU VÍZIOU - 250 slov

  Hľadáme ľudí, ktorí chcú osobnostne a profesne rásť, chcú čeliť väčším výzvam, rozumejú vízii Teach for Slovakia a zdieľajú s nami veľký sen zásadne meniť kvalitu systému školstva na Slovensku. 

  Z vašej odpovede by sme sa mali dozvedieť:

  • Čo je podľa vás úlohou a víziou Teach for Slovakia, prečo a ako k nej chcete prispieť? Prečo chcete ísť školstvo na Slovensku meniť práve s nami?
  • Čo očakávate, že pre svoj profesionálny, osobnostný a kariérny rozvoj počas dvoch rokov v Teach for Slovakia získate? V akých konkrétnych zručnostiach sa chcete vďaka programu zlepšiť a prečo?
  • Kde sa vidíte o päť rokov a ako vám účasť v programe Teach for Slovakia pomôže na ceste k tejto ambícii?

  Účastníci a účastníčky programu Teach for Slovakia venujú aj svoj voľný čas plneniu našej misie - pracujú nad rámec 8 hodín denne, kedy plánujú hodiny a aktivity pre deti, navštevujú rodiny, chodia na školenia a aktivity v komunite TFS.
  • Máte skúsenosť z minulosti s investovaním viac času nad rámec základnej pracovnej doby alebo extra vyťažením počas štúdia? 
  3. Dodatočné informácie
  Vaša kľúčová motivácia
  • Máte k dispozícii 11 BODOV, ktoré, prosím, rozdeľte medzi jednotlivé motivácie nižšie v závislosti od toho, akú majú pre Vás váhu pri zapojení sa do programu Teach for Slovakia. 
  • Motiváciám, ktoré sa u Vás nevyskytujú vôbec, priraďte číslo (počet bodov) 0.
  • Žiadnej motivácii nemôžete udeliť záporné body. 
  • Je potrebné udeliť celkovo práve 11 bodov. Rozdeľte preto, prosím, všetky Vaše body medzi jednotlivé políčka tak, aby súčet všetkých hodnôt dával výsledok práve 11. (Napr. ak udelíte zmysluplnej práci 11 bodov, všade inde už musí byť 0 bodov.)
  • Body môžete rozdeľovať podľa vlastného uváženia.
  • Tieto údaje budú použité len pre účel zberu dát a štatistické účely.   • Ak by ste k motiváciám vyššie radi doplnili nejakú inú motiváciu, ktorá ešte nebola spomenutá, napíšte nám ju:

  Životopis
  • Informácie z Vášho CV nebudú v tejto časti výberového procesu brané do úvahy. Budú použité len pre účel zberu dát a štatistické účely. Zamerajte sa preto prosím na kvalitu odpovedí a dôležité príklady konkrétnych skúseností uveďte priamo vo svojich odpovediach.
  • Rozsah životopisu max. dve strany A4.
  • Pripojenie životopisu je povinné.

  Priložený životopis v .pdf formáte prosím označte v tvare: Meno.Priezvisko