Kikora-kurs på Eltonåsen skole 08.05.2024

DATO: 08.05.24
TID:     12:30 - 15:00
STED:  Eltonåsen skole

Er du ny i Kikora, eller trenger du inspirasjon?

I dette kurset inviterer vi deg inn i en gruppe og du får oppleve Kikora fra elevsiden. Her ser vi nærmere på arbeidsflyten mellom lærer og elev. Du får oppleve og erfare hvordan Kikora er koblet opp mot LK-20, både når det gjelder overordnet del, kjerneelementene, kompetansemålene på trinn og vurdering av disse. Vi modellerer så en læringsøkt med deg som elev, hvor vi setter søkelys på følgende:

 • Gjøremål – tildeling av læringspakker fremfor oppgaver
  • Introduksjon/Diskusjon – Læringssti A,B,C – Utsjekk
  • Hvordan tilpasse innholdet i et gjøremål?
  • Hvordan tildele gjøremålet til enkeltelever eller mindre elevgrupper
 • Gjøremålsrapporten - oppfølging av elevenes læringsutbytte
 • Videre arbeid med Kikora trening, vårt adaptive treningsstudio, samt elev- og gruppeadministrasjon for å tilpasse opplæringen ytterligere.
 • Kikora Programmering
 • En kort introduksjon til Kikora Vurdering - Kikoras nye testverktøy

Det er kjempefint om du har vært inne i Kikora i forkant av kurset. Logg inn via https://feide.kikora.no, eller gå til www.kikora.no og velg Logg inn. 

Send gjerne lenke til dette skjema videre til kolleger i fagmiljøet som kunne være interessert i kurset.